مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
0007.jpeg
0007.jpeg
0008.jpeg
0008.jpeg
0004.jpeg
0004.jpeg
0005.jpeg
0005.jpeg
00012.jpeg
00012.jpeg
0001.jpeg
0001.jpeg
00011.jpeg
00011.jpeg
Slide22.jpeg
Slide22.jpeg
Slide31.jpeg
Slide31.jpeg
Slide12.jpeg
Slide12.jpeg
Slide41.jpeg
Slide41.jpeg
Slide11.jpeg
Slide11.jpeg
Slide21.jpeg
Slide21.jpeg
Slide8.jpeg
Slide8.jpeg
Slide7.jpeg
Slide7.jpeg
1608928ab6d3d3_QOEFIGHMNPLJK.jpeg
1608928ab6d3d3_QOEFIGHMNPLJK.jpeg
Slide71.jpeg
Slide71.jpeg
Slide61.jpeg
Slide61.jpeg
Slide81.jpeg
Slide81.jpeg
Slide91.jpeg
Slide91.jpeg
Slide101.jpeg
Slide101.jpeg
Slide9.jpeg
Slide9.jpeg
Slide1.jpeg
Slide1.jpeg
Slide5.jpeg
Slide5.jpeg
Slide6.jpeg
Slide6.jpeg
Slide4.jpeg
Slide4.jpeg
Slide3.jpeg
Slide3.jpeg
Slide2.jpeg
Slide2.jpeg
LostFile_JPG_21557184Copy.jpeg
ورودی دبیرستان دخترانه غیردولتی دانشگاه شیراز(دوره اول ودوم)
LostFile_JPG_21557184Copy.jpeg
P1000084-Copy.JPG
P1000084-Copy.JPG
P1010784-Copy.JPG
نمایی از فضای بیرونی مدرسه
P1010784-Copy.JPG
P1010795-Copy.JPG
P1010795-Copy.JPG
LostFile_JPG_22511488Copy.jpeg
LostFile_JPG_22511488Copy.jpeg
P1010786-Copy.JPG
حیاط پویا
P1010786-Copy.JPG
P1010836-Copy.JPG
سالن آل یاسین
P1010836-Copy.JPG
LostFile_JPG_22687616Copy.jpeg
حیاط دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز(دوره اول ودوم)
LostFile_JPG_22687616Copy.jpeg
1.png
1.png
WhatsAppImage2020-07-04at121310AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121310AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121309AM2.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121309AM2.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121306AM2.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121306AM2.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121307AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121307AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121307AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121307AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121308AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121308AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121308AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121308AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121309AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121309AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121309AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121309AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121306AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121306AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121306AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121306AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121305AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121305AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121305AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121305AM.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121304AM1.jpeg
WhatsAppImage2020-07-04at121304AM1.jpeg
8.png
8.png
9.png
9.png
7.png
7.png
6.png
6.png
13.png
13.png
10.png
10.png
11.png
11.png
2233.png
2233.png
112233.png
112233.png
previous arrow
next arrow
Shadow
Image

اخبار تصویری مدرسه
 

اخبار دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز  همه اخبار
فعالیتهای فوق برنامه و معاونتها
پیوندهای مفید