کلیپ تصویری تهیه شده به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی با تدوین دانش آموز کوشا سارا احمدی عارف و صدای سرکار خانم دکتر پیرصوفی-مهرماه99


چاپ