مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

پوستر های تبلیغاتی کاندید های شورای دانش آموزی-آبان ماه99

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.53

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.52

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.50

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.51

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.521

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.491