مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
كسانی كه در انتظار زمان نشسته‌اند، آن را از دست خواهند داد.
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است

نحوه ی ثبت نام درسامانه ی فارس آموز جهت دانش آموزان ورودی جدید

برای مشاهده به اخبار تصویری مراجعه نمایید

تمام جلسات صورت گرفته برای آمادگی شروع سال جدید تحصیلی 99-98

برای مشاهده به اخبار تصویری مراجعه نمایید

جلسات ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 99-98

برای مشاهده تصاویر به اخبار تصویری مراجعه نمایید